CNC machine optimal work

Co to znaczy: optymalna praca maszyny CNC?

Wszystko zależy od kontekstu, a tych jest kilka.

Czas pracy maszyny

Pierwszy i najbardziej oczywisty kontekst związany jest z czasem pracy maszyny w ciągu dnia czy tygodnia.

To znaczy: przez jaki procent czasu danej zmiany (powiedzmy 8-16:00) maszyna faktycznie pracuje, a przez jaki - stoi bezczynnie (powody takiego stanu na razie zostawmy z boku).

Niepracująca maszyna, to maszyna niezarabiająca, przynosząca straty zamiast zysku. Maszyna, która nie pracuje przez dłuższy czas, staje się dość drogą kurzołapką.

Krótko mówiąc: optymalna praca maszyny w tym kontekście oznacza jak najmniej przestojów, jak najmniej bezczynności, a jak najwięcej rzeczywistej pracy maszyny.

Jakość zasobów/akcesoriów

Drugi aspekt optymalnej pracy maszyny związany jest niekoniecznie z samą maszyną, ale z zasobami lub akcesoriami, z których maszyna korzysta, np. narzędziami, frezami czy też innym, niezbędnym oprzyrządowaniem.

Niektóre narzędzia zużywają się szybciej, inne wolniej. Niektóre akcesoria działają dłużej, inne częściej się psują.

To wszystko powoduje, że niektóre zasoby prezentują lepszy stosunek ceny do jakości, niż inne. Są bardziej opłacalne niż pozostałe.

Sztuka polega więc na tym, aby umieć ocenić opłacalność używanych zasobów, tzn. zminimalizować straty wynikające z doboru nieoptymalnych zasobów.

"Jakość" klienta

Dochodzimy do aspektu biznesowego.

Wiadomo, klienci są różni. Niektóre zlecenia idą szybko, gładko i bezproblemowo, inne - wręcz przeciwnie. Czemu tak się dzieje?

Czasem wynika to z nieporozumień, czasem z błędu, który popełnił klient zlecając zadanie, a czasem (nie bójmy się tego powiedzieć) z błędu popełnionego przez Ciebie podczas planowania czy wyceny pracy.

Tak czy inaczej, możesz próbować określić "jakość" klientów przez pryzmat przychodu względem czasu pracy, jaka została na rzecz danego klienta wykonana, oraz porównując ten wynik z wcześniejszymi założeniami i wycenami.

Im bliżej jest założonej wycenie pracy do rzeczywistego poniesionego kosztu, tym lepiej dla wszystkich: dla klienta, bo nie przepłaca (i jest szansa, że wróci) i dla Ciebie, bo zarabiasz tyle, ile założyłeś.

A może się okaże, że tradycyjne wycenianie pracy przed jej wykonaniem jest trudne i lepiej przejść na model wyceny po wykonaniu pracy?

W tym przypadku, powinniśmy mieć narzędzia, które pozwolą nam na jak najdokładniejsze liczenie czasu pracy i kosztów, aby uniknąć błędnych kalkulacji i błędnego wyciągania wniosków.

Jeśli wiesz już, co to znaczy "optymalna praca maszyny CNC", to...

To jak sprawdzić, czy moja maszyna CNC pracuje optymalnie?

Dróg jest wiele. Możesz zacząć od najprostszych - ręcznie wprowadzać dane w arkuszu kalkulacyjnym, skorzystać z aplikacji CRM i tam wprowadzać dane czy też po prostu notować na kartkach.

Wszystko sprowadza się do wprowadzania danych, a później wyliczenia odpowiednich wartości, które pozwolą określić czy zbliżamy się do optymalnej pracy maszyny CNC.

Dużo czasu i pracy? Istotnie. Ale jest łatwiejsza, lepsza i bardziej zautomatyzowana droga: skorzystaj z systemu monitorowania maszyn CNC, takiego jak Scout.

Za pomocą kilku kliknięć będziesz w stanie stwierdzić, czy Twoja maszyna CNC pracuje optymalnie w każdym z powyższych aspektów, czy może jeszcze nie.

Jednocześnie znika konieczność mozolnego, ręcznego wprowadzania danych co oznacza ogromną oszczędność czasu.

Jest to pierwszy krok do wdrożenia idei Przemysłu 4.0 w Twojej firmie.

Powyższy tekst pochodzi ze strony sme24.pl

Sprawdź również dlaczego warto monitorować swoje maszyny CNC.

To sign up for a FREE account, fill the form below.

We will contact you shortly.

Contact us

If you have any questions about this software, please contact us.

+48 880 366 728

INTSOL sp. z o. o.
ul. Radarowa 60
02-137 Warsaw, Poland
VAT reg: PL 522-300-28-72